Kontakt

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Puławach Tomasz Piłat Kancelaria Komornicza nr IV w Puławach
( uprzednio Komornik Sądowy Rewiru I )

Adres kancelarii: 24-100 Puławy, ul. Piaskowa 3A/10

Tel./fax: 81 - 888 59 70,  81 - 565 16 16 

E-mail: pulawy1@komornik.pl

Numer rachunku bankowego: PKO BP S.A. 1 Oddział Puławy 17 1020 3219 0000 9002 0011 9826


Wyświetl większą mapę

Kancelaria czynna jest w dni robocze w godz. 7.30 - 15.30, przyjęcia interesantów w każdy wtorek w godz. 9.00 - 15.00. 
Wpłaty gotówkowe przyjmowane są codziennie w godzinach urzędowania. 
Interesanci winni legitymować się dokumentem potwierdzającym tożsamość. 
Zapraszamy.


siedziba.jpg 

Przydatne adresy:


Sąd Rejonowy w Puławach - www.pulawy.sr.gov.pl

Sąd Okręgowy w Lublinie - 
www.lublin.so.gov.pl

Izba Komornicza w Lublinie - 
www.izba.lubelska.komornik.pl

Krajowa Rada Komornicza - www.komornik.pl 

Informacje w sprawach alimentacyjnych -
www.twojealimenty.pl

Ministrestwo Sprawiedliwości RP - www.ms.gov.pl 

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze - www.e-sad.gov.pl 

Centralna Baza Danych Ksiąg Wieczystych - www.ekw.ms.gov.pl