Wzory pism

Wzory wniosków egzekucyjnych do pobrania:

W sprawach o egzekucję podwyżki / obniżki świadczeń alimentacyjnych

W sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych
 
W sprawach alimentacyjnych

W sprawach o egzekucję świadczeń niepieniężnych


Wszelkie niezbędne informacje dla dłużników dostępne są pod adresem -
www.lepiejtowiedziec.pl

W sprawach alimentacyjnych wszelkie niezbędne informacje dostępne są pod adresem -
www.twojealimenty.pl

Do wniosku należy dołączyć tytuł egzekucyjny zaopatrzony w postanowienie o nadaniu klauzulę wykonalności.

Wnioski można przesyłać listownie lub składać osobiście w kancelarii czynnej w poniedziałki, środy i czwartki od 8.00 do 14.00 oraz we wtorki od 8.00 do 15.00 w dzień przyjęć interesantów

Wnioski egzekucyjne przyjmowane są także drogą Elektronicznego Postępowania Upominawczego -
www.e-sad.gov.pl

Interesanci winni legitymować się dokumentem potwierdzającym tożsamość.