Podstawa prawna działalności komornika

Kodeks Postępowania Cywilnego - Część Druga postępowanie zabezpieczające i Część Trzecia postępowanie egzekucyjne - ustawa z dnia 17 listopada 1964 r.

(tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 138)


Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji

(tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1277 ze zm.)


Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych

(Dz. U. z 2018 r. poz. 771)


Ustawa z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych

(Dz. U. z 2018 r. poz. 770)