Podstawa prawna działalności komornika

Kodeks Postępowania Cywilnego - Księga Druga; postępowanie egzekucyjne - ustawa z dnia 17 listopada 1964 r.

(Dz. U. z 1965 r. Nr 15, poz. 113 i n. z późn. zm.)


Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji

(tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 167, poz. 1191 z późn. zm.)